Vanliga Frågor om Solceller som Investering - Raymond
Raymond installerade solceller i ett kedjehus område utanför Göteborg, i Öjersjö.

Vanliga Frågor om Solceller som Investering

  1. Behövs det bygglov för solceller?

Svar: Från och med den 1 augusti 2018 slopades bygglov för solpaneler som följer takets lutning. Undantag finns för solcellanläggningar på byggnader eller inom vissa områden. Bäst är att kolla med din kommun om du har ett hus som är undantaget.

2. Vad innebär mätarbyte?

Svar: För att anläggningen ska kunna anslutas till elnätet anmäler vi installationen av solcellsanläggningen till nätägaren för ett kostnadsfritt utbyte av elmätaren. När installationen är klar görs mätarbytet, och du kan börja producera din egen miljövänliga solel.

3. Hur säkerställer ni kvaliteten i min solcellsinstallation?

Svar: Vi använder endast erfarna solcellsinstallatörer och är registrerade hos elsäkerhetsverket. Våra solceller håller högsta standard vad gäller kvalitet och hållbarhet

4. Ökar solceller värdet på mitt hus?

Svar: Absolut! Det är en smart och värdefull investering för ditt hus och din ekonomi. Flera studier visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Den senaste rapporten från Booli visar att ditt husvärde ökar med 250.000kr. Ta gärna del av Boolis senaste analys: Unik analys: Solceller betalar sig dubbelt upp för villaägare – Bool

5. Är mitt hus lämpligt för solceller?

Svar: Solceller passar på de flesta hus. För optimal effekt bör ditt tak ha fri yta på minst 10 kvm, vara riktat mot söder, sydväst eller sydost, och ha en lutning på 10–60 grader. Vi kan hjälpa dig med en kostnadsfri offert och undersöka om ditt hus är lämpligt och skräddarsyr en solcellslösning därefter

6. Behövs bygglov för solceller? Vilka regler och lagar påverkar dig som solcellsägare? 

Svar: Vanligtvis krävs inte bygglov för solpaneler, men undantag kan finnas. Det är viktigt att kontakta din kommun för råd. Vi guidar dig genom eventuella bygglovsansökningar för solceller. Prata med en av våra lokala säljare nära dig. www.raymondsolar.com/kontakt

7. Vad är energioptimering?

Svar: Energioptimering innebär att optimera energiförbrukningen genom olika metoder och tekniker för att sänka kostnader och öka effektiviteten. Det är en investering i en mer hållbar framtid för både plånboken och miljön. Prata med en av våra lokala säljare nära dig. www.raymondsolar.com/kontakt

8. Vad drar mest el i hemmet?

Svar: Allt från belysning och värme till elektronik som tv och datorer kan energioptimeras. För att sänka energiförbrukningen är det viktigt att ändra vanor och överväga investeringar i mer energieffektiva alternativ. Raymond Solar, din partner för solcellslösningar. Kolla om ditt hus är redo för solenergi och boka ett förutsättningslöst möte idag: www.raymondsolar.com/kontakt.

Några av våra smarta produkter

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar