Flex & stödtjänster - Checkwatt genom RayFlex - Raymond

Flex & stödtjänster – Checkwatt genom RayFlex

 

Unika fördelar med Checkwatt genom RayFlex!

 

Tjäna pengar på ditt batteri.
Upptäck fördelarna med att investera i flex- och stödtjänster för din energianvändning!Genom RayFlex kan du ta kontroll över din elförbrukning och maximera din ekonomiska vinning. Balansera effektivt din energikonsumtion, dra nytta av flexibla priser och möjligheten att tjäna pengar genom att bidra till elnätets stabilitet. 

Låt flex och stödtjänster förvandla din energiförbrukning till en lönsam och ansvarsfull investering!

Upptäck Checkwatt genom RayFlex– din väg till smartare energianvändning! 

 

Tjäna pengar på ditt batteri.
Upptäck fördelarna med att investera i flex- och stödtjänster för din energianvändning! Upptäck Checkwatt genom RayFlex för att ta kontroll över din elförbrukning och maximera din ekonomiska vinning. Balansera effektivt din energikonsumtion, dra nytta av flexibla priser och möjligheten att tjäna pengar genom att bidra till elnätets stabilitet. 

Låt flex och stödtjänster förvandla din energiförbrukning till en lönsam och ansvarsfull investering!

 

Bidra till en 100% förnyelsebar energiproduktion

Med Checkwatt genom RayFlex får du tillgång till ett nätverk av flexibla energiresurser som håller elnätet stabilt, säkert och effektivt. Varje energiresurs, oavsett storlek, kan bidra till att skapa en hållbar och förnybar energiproduktion. 

 

 
Skapa ekonomiskt värde med ditt batterilager
Checkwatt genom RayFlex möjliggör olika funktioner såsom elprisarbitrage, kapning av effekttoppar och leverans av stödtjänster till Svenska Kraftnät. Genom att utnyttja ditt batterilager på bästa sätt ökar du dess ekonomiska värde och underlättar för elsystemet som helhet.

Vilken hårdvara krävs?

Idag erbjuder Raymond ett Flex-system med hårdvara för flextjänsterna, en växelriktare på 10 kW samt tre olika storlekar på batterisystemet:

  1. LITET: 9,6 kWh
  2. MELLAN; 12,8 kWh
  3. STORT; 16,0 kWh
Detta är våra standardlösningar. För företag har vi upp till 600kW batterier. Kontakta oss om du vill veta mer!
 

Vad är skillnaden mellan batteripaketen?

Hur mycket man kan erbjuda åt svenska kraftnät styrs av effekten som batteriet kan ladda ur/ ladda i:

Det lilla paketet kan leverera 5,76 kW
Mellanpaketet kan leverera 7,68 kW

Det stora paketet kan leverera 9,6 kW 
 
 

Checkwatt genom RayFlex

 

BATTERIPAKET LITET MELLAN STORT
Effekt 5,76 kW 7,68 kW 9,6 kW
Ersättning per kW och dygn* 12 kr 12 kr 12 kr
Ersättning per månad
(30 dagar)*
2 073 kr 2 764 kr 3 456 kr
Ersättning per år* 24 876 kr 33 168 kr 41 472 kr
Avkastning på 3 år 74 628 kr 113 508 kr 124 416 kr

 

*Ersättningsnivåerna är inte garanterade men en indikation hur det sett ut senaste 24 månaderna 

 

Unika fördelar med Checkwatt genom RayFlex!

 
• Anslut ditt batteri till Checkwatt med Rayflex för att tjäna pengar 
• Bidra till stabiliteten i det svenska elnätet genom frekvensreglering.
• Genom att ansluta ditt batterilager till Checkwatts virtuella kraftnät kan privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag få ersättning för att bidra till elnätets stabilitet.
• Övervaka din elförbrukning i realtid.
• Analysera mönster och trender över tid.
• Ersättningen beror på din batterikapacitet – det är en vinn-vinn-situation där du tjänar pengar samtidigt som du hjälper till att säkerställa elnätets stabilitet.

 

Vill du veta mer? Se vårt webinar tillsammans med Checkwatt. 

Flex och stödtjänster med CheckWatt

 

Jag vill veta mer

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Prata med en nörd

Om det någon som förstår sig på allt detta så är det Anders. De frågor du inte hittar svar på hemsidan tar han hand om. Anders finns här för att hjälpa dig med teknisk rådgivning, projektering och leverans av just ditt behov. Tveka inte, maila eller ring direkt!

Anders E. Eriksson

Telefon:

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar

Fler av våra smarta produkter