Att hantera CO2-utsläpp inom Bygg- och Fastighetsbranschen är ett gemensamt ansvar! - Raymond
Smart Solar Roof

Att hantera CO2-utsläpp inom Bygg- och Fastighetsbranschen är ett gemensamt ansvar!

Låt oss hjälpas åt!

Att hantera CO2-utsläpp inom Bygg- och Fastighetsbranschen är ett gemensamt ansvar.

I Sverige står byggbranschen för en betydande del, 22%, av landets totala CO2-utsläpp. Det är nu avgörande att hela sektorn tar ett kollektivt ansvar och agerar beslutsamt vid val av byggmaterial och leverantörer för sina projekt.

Raymond har under flera år arbetat med att integrera högeffektiva solceller i byggnader med långa produktgarantier och minimala CO2-utsläpp. Ett framstående exempel på denna strävan är VillaZero-projektet, ett CO2-neutralt hus utvecklat i samarbete med Fiskarhedenvillan. Detta projekt, som producerar mer solel än det förbrukar, vann inte bara solenergipriset utan också Årets Bygge & Green Building Award.

När vi betraktar olika takmaterial, såsom betongtegel och plåt, är det tydligt att de ensamt genererar betydande CO2-utsläpp. Genom att installera solceller minskar dock CO2-belastningen avsevärt, med ungefär 0,5 kg/kWh solel producerad.

Vi strävar efter att utbilda och inspirera kunder, hustillverkare, byggföretag, arkitektfirmor, takföretag och fastighetsbolag för att ställa krav redan i planeringsstadiet för maximal CO2-reduktion över tid. Målet bör vara att taket ska producera den solel som fastigheten förbrukar.

Smart Solar Roof erbjuder många fördelar, inklusive förbättrad kvalitet genom prefabrikation, längre garantier, och minskade installations- och arbetskostnader. Dess klassledande CO2-reduktion över produktens livslängd är betydande och exemplifierar vägen mot en mer hållbar bygg- och fastighetssektor.

Genom att gemensamt arbeta mot dessa mål kan vi göra verklig skillnad för vår miljö och framtida generationer. Låt oss tillsammans sträva efter att göra bygg- och fastighetsbranschen till ledande föregångare inom hållbarhet och CO2-reducering. Vilka är med oss?

Några av våra smarta produkter

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar