Från start till klart! - Raymond
Raymond installerar här solceller på ett tak på en villa. Vi ser att montörerna monterar solcellspanelerna på plats.

Från start till klart!

Konsultation:

Vi lyssnar in er målbild och tar hänsyn till husets design, geografiska position & omgivning för att passa dina behov på bästa sätt. 

Offerering:

Vi återkommer med en detaljerad offert utifrån husets solcellsanläggning och system, inkl. 
gröna teknikbidrag som ni kan tillgodogöra er.

Projektering:

Våra solcellsprojektörer går igenom ert projekt, kontrollerar att allt fungerar tekniskt, gör snö- & 
vindlastberäkningar samt tar fram tekniska underlag för våra montörer.

Projektstart:

Vi deltar vid byggstartsmöte där vi i samråd med er elektriker går igenom era förutsätt-
ningar.

Installation av paneler:

Våra egna erfarna montörer installerar panelerna på ert tak och utför arbetet professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Installation av utrustning:

I samråd med elektriker installeras växelriktare och annan utrustning på avsedda platser 
såsom garage, förråd eller annat lämpligt utrymme.

Överlämning & driftsättning:

När din färdiganmälan är godkänd av din elnätsägare verifierar vi att anläggningen fungerar optimalt. Vi hjälper er att ansluta den till molnet, appar i mobilen eller på dator och portaler.

Support & ägande:

Hos oss är du aldrig ensam. Under hela ert ägande finns vår tekniska support alltid tillgänglig för frågor, råd eller kanske för nya kompletteringar. Hör bara av dig!

Några av våra smarta produkter

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar