Vackra hus med snygga installationer - Raymond
Solcellstaket Smart Solar Roof på nybyggnation i Lerum

Vackra hus med snygga installationer

Nog för att vi är stolta över våra produkter, men vi är också mästare på att dölja dem. Vi vill att ditt drömhus ska bli precis så fint som du vill, så i samråd med byggbolag och ansvarig elektriker skapar vi förutsättningarna för en smidig installation där din anläggning knappt kommer att synas. Vi finns med er hela vägen och stöttar er i dessa dialoger.

Så går det till!

Solcellerna på taket ansluts till växelriktare via kablar, dessa kabelförläggningar ansluts i ett dolt rör genom taket och ner till utrymmet där växelriktaren sitter. Växelriktaren är ansluten till ditt elnät, till internet och till ett eventuellt batteri. Växelriktaren ansluts även till din elmätare så den kan mäta din totala elförbrukning och ge dig en bättre koll på hur mycket av din solelsproduktion som används av dig och hur mycket som du säljer tillbaka till elnätet.

All kabeldragning kan förberedas för genom att redan i byggnationsfasen dra dessa genom väggar, i bottenplattan eller i marken mellan byggnader beroende på utrustningens placering. Om din elmätare sitter i ett fasadmätarskåp eller i ett markskåp kan vara en skillnad. Förbered alltid med en Cat-6 kabel till elmätaren för säkerhets skull.

Laddboxen för din elbil ska anslutas korrekt med rätt dimensionerad elkabel samt nätverksanslutning till er router via WiFi eller en kabel. Tänk bara på att laddboxar ofta sitter en bit från huset där det kan vara lite svårt att nå med WiFi, så en fast LAN-kabel är alltid att föredra.

Några av våra smarta produkter

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar