Lär känna ditt solelsystem - Raymond
I solelsytemet ingår hela processen från att fånga solen strålar och skapa energi till ditt hus. I ett solelsytem ingår, solceller, batteri, växelriktare och laddbox.

Lär känna ditt solelsystem

Växelriktare, smartmätare, batterier och laddboxar – solceller är så mycket mer än bara panelerna på taket. Våra system är modulära, där du direkt eller stegvis kan utöka din anläggning med nya produkter för en tryggare ellagring. Nästan all utrustning placeras inomhus, där vi tillsammans hittar rätt skyddade utrymmen för högsta driftsäkerhet och att regelefterlevnad. 

Växelriktare & Smartmätare, omvandlar panelernas ström till el som kan användas i huset eller säljas vidare ut på nätet. Eftersom den kan låta lite när den är i drift placeras den med fördel i garage, förråd eller annat avsides utrymme. Smartmätare ansluts till din elmätare så den kan mäta din totala elförbrukning och ge dig en bättre koll på hur mycket av din solelsproduktion som används av dig och hur mycket som du säljer tillbaks till elnätet. 

Batterier kan användas till flera olika saker, tex. att öka egen användningen, spara solenergi som produceras på dagen till användandet när solen inte lyser. Lagringen av energi i batteriet gör det möjligt att köpa billigare el under dygnet för användande när elen är som dyrast. Det finns även olika stödtjänster som kan vara aktuella beroende på vilken utrustning man väljer eller var i landet som du befinner dig. 

Batteri är köldkänsliga och ska alltid stå i tempererade utrymmen, mest fördelaktigt i förråd, garage eller annat utrymme. På grund av deras vikt placeras de gärna på golvet, förslagsvis där det finns möjlighet att bygga ut om man vill utöka lagringen. Eftersom de ska anslutas direkt till växelriktaren är det smart att välja ett utrymme där båda får plats.

Laddboxar tillför el till din elbil och placeras i närheten av din elbil, i garage, fasad eller carport.

De säljs vanligtvis i 11kW eller 22kW och kräver då en likvärdig anslutning mot elcentral eller undercentral. Beroende på modell kan bilen laddas genom tillhörande app som kräver en nätverks-
anslutning genom WiFi, även om en direktkabel från routern är att föredra.

Några av våra smarta produkter

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar