GDPR & integritetspolicy - Raymond

GDPR & integritetspolicy

Varför integritetspolicy?

I tider där det digitala är en sådan stor del av mångas liv är det viktigt att ta den personliga integriteten på allvar. Vi lämnar lätt ifrån oss uppgifterna för att ta del av olika tjänster, antingen på internetsidor, appar eller andra sätt. Det är därför av största vikt för oss på Raymondsolar.com, att du som kund har fullt förtroende för att vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter. För oss är inte personuppgifter en handelsvara – det är ett förtroende.

I denna policy försöker vi beskriva så tydligt som möjligt på vilka sätt vi behandlar dem. Vi använder oss ofta av ett formellt språk men försöker så ofta som möjligt att förenkla. Är det otydligt vill vi gärna höra detta, tveka därför inte att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Raymond Solar AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in om dig i samband med köp, offertförfrågan eller andra sammanhang då du är i kontakt med oss.

Våra kontaktuppgifter är

Adress:
Raymond Solar AB

Designvägen 2

435 33 Möklnlycke

Orgnr:
556648-0124

Har du frågor eller vill rätta något så kontakta vår kundservice på +46(0)10-188 20 30 eller skicka e-post till info@raymondsolar.com

 

Definitioner

Personuppgiftsansvarig (PUA)

betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde (PUB)

betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

 

Personuppgifter (PU)

betyder all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk nu levande person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt. Detta kan vara via tex namn, personnummer, bild m.m.

 

Behandling

betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 

Känsliga personuppgifter

som personuppgifter som kan orsaka skada eller särskilda bekymmer för den registrerade om de avslöjas. Exempel på sådana uppgifter är: Särskilda kategorier av personuppgifter (enligt definition nedan), kreditkortsnummer och annan ekonomisk information om den registrerade, personnummer och lokaliseringsuppgifter.

 

Särskilda kategorier av personuppgifter

betyder personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller medlemskap i fackförening, och Behandling av genetiska data eller biometriska data i avsikt att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter beträffande hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

 

   

Dina uppgifter

Nedan listar vilka av dina personuppgifter vi kan behandla. Vi beskriver även varför, hur länge samt av vilket skäl.

Var

Vad

Skäl

Lagligt stöd

Hur länge

Nyhetsbrev

Namn och e-post

Marknadsföring

Samtycke

Så länge du är intresserad

Webbsidan

Namn, adress, e-post, telefon-nummer

Kunna hantera och leverera dina order

Fullgörande av avtal

Så länge du är kund eller max 5 år

Mail

Namn, adress, e-post, telefon-nummer

Kommunicera med dig före, under och efter en affär

Fullgörande av avtal

Max 5 år, därefter automatisk radering

Ekonomisystem

Namn, adress, e-post, telefon-nummer

Order, faktura och Bokföring

Bokföringslagen

Innevarande år plus 7 år

Telefonisystem

Telefonnummer

Kommunicera med dig före, under och efter en affär

Fullgörande av avtal

Max 1 år, därefter automatisk radering

Köpmönster

Namn, adress, e-post, telefon-nummer, dina inköp

Att på bättre sätt hitta produkter som kan passa dig

Samtycke

Så länge du är kund eller max 5 år

 

Vad är skillnaderna i de skäl vi anger för lagligt stöd?

Vi anger ovan några olika skäl till varför vi behandlar dina uppgifter. Här försöker vi förklara skillnaden mellan dem

Fullgörande av avtal

I samband med att du gjort ett köp av oss ligger det ett ansvar på oss att leverera dessa produkter. För att klara av detta behöver vi en del personuppgifter från dig och vi behöver även lämna vidare dem till en del parter för att kunna leverera.

Bokföringslagen

För att vår redovisning och bokföring ska bli korrekt behöver vi spara en del information. Denna använder vi som verifikat i bokföringen.

Andra lagar än GDPR

Precis som bokföringslagen finns det andra lagar som kan ställa krav på oss att spara eller lämna vidare personuppgifter.

Samtycke

I samband med ditt köp, eller på annat sätt, har du samtyckt till att vi skickar nyhetsbrev och annan information till dig. Vår information kan komma både via vanlig postgång eller via digital väg. Ett samtycke kan du närsomhelst dra tillbaka. Hos oss gör du det enklast genom att avregistrera dig från de utskick vi gör. Då raderar vi de uppgifter som vi inte behöver av skäl som nämn enligt ovan.

 

Vem litar vi på så mycket att vi vågar dela dina personuppgifter?

Ibland lämnar vi vidare dina personuppgifter. Detta kan göras flera olika skäl, nedan listar vi dessa. Ibland är de mottagande självständigt personuppgiftsansvariga (PUA), vilket innebär att de självständigt ansvarar för hur de vidare behandlar personuppgifterna. Andra gånger är de personuppgiftsbiträden (PUB) då är de via särskilda avtal bundna att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra villkor. Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga parterna hjälper oss att fullgöra avtalet med dig och att marknadsföra oss och våra tjänster och produkter. Vi lämnar endast vidare uppgifter om dig om det krävs av oss enligt lag, om du förut har lämnat ditt samtycke , fullgörande av våra åtagande (fullgörande av avtal) till dig, i informations- eller marknadsföringssyfte.

En sak till. Vi värdesätter verkligen dig som läst så här långt och vill återigen försäkra dig om att du är trygg med oss. Nu kan du fortsätta läsa!

 

Var

Skäl

Lagligt stöd

Är de PUA eller PUB

Myndigheter (ex skattemyndighet, statistiska centralbyrån m.m.)

De skäl som myndighet har rätt att begära in

Andra lagar än GDPR

PUA

Betalnings- och kreditkontrolls leverantörer (ex Klarna)

Säkerställa betalningsförmåga

Fullgörande av avtal

PUA

Transportörer (ex DHL eller PostNord)

Kunna leverera dina varor

Fullgörande av avtal

PUA

Nyhetsbrev

Marknadsföring

Samtycke

PUB

Mediabyråer eller reklambyråer

Marknadsföring

Samtycke

PUB

Websidan och andra IT-leverantörer

Kunna hantera och leverera dina order

Fullgörande av avtal

Så länge du är kund eller max 3 år

Tryckerier

Marknadsföring

Samtycke

PUB

Vid försäljning av bolaget

För att kunna ge rättvis bild av vårt företag

Andra lagar än GDPR

PUB

  

Registerutdrag

Raymond Solar arbetar hårt för att all data vi samlar in om dig ska var riktig. Om det finns felaktigheter i dina uppgifter kan du när som helst kontakta oss för att få den rättad. Önskar du få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig kan du även be om ett registerutdrag. Där redovisar vi hur vi behandlar dina uppgifter.

Radering

Vill du få dina uppgifter raderade kan du även begära det. Vi kommer då att radera samtliga av dina personuppgifter som inte krävs utifrån lagar som gäller före GDPR. Radering är ett väldigt kraftfullt verktyg för dig. Detta kan göra vår framtida kommunikation svår då det finns risk att information inte längre finns kvar.

 

Hur inhämtar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan vi få till oss på flera olika sätt. Det absolut vanligaste sättet är genom att du besöker vår hemsida och gör ett köp. Men ibland kan de även komma via andra kanaler, tex genom våra verktyg för analyser av vår hemsida.

Cookies, retargeting m.m.

Om du vill logga in och göra ett köp på vår webbsida krävs det att du accepterar vår cookies.

Cookies är en liten fil som din dator, telefon, padda eller liknande tar emot när du kommer till vår webbsida. Du får alltid en fråga om du godkänner att den placeras på din enhet. Vi använder cookies för att kunna analysera trafiken på vår websida. Du kan när som helst radera denna cookies och du kan även ställa in ditt internet-program att inte acceptera några.

Via cookies får vi kännedom om vem som besökt oss under en given tidpunkt. Vi kan även personalisera våra erbjudanden till dig genom att följa vad du klickat på. Genom detta kan vi även presentera information och erbjudande till dig på andra websidor.

Vi använder både egna cookies och från tredje part

Säkerhet

Vi skyddar samtliga med både tekniska och organisatoriska rutiner. Vi säkerställer att endast personal och partners med rätt behörighet har tillgång till dina uppgifter. Vi krypterar din information i de fall det är möjligt.


Tredje land

Raymondsolar.com har i princip ingen kontakt med tredje land (dvs länder utanför EU/EES). Om vi av någon anledning behöver överföra personuppgifter till tredje land, kommer vi på Raymond Solar AB vidta de åtgärder och följa de lagar som krävs för att se till att dina personuppgifter fortsätter vara säkra.

Tack för ditt förtroende. Må solen lysa på dig.


/ Raymond