Kommer mina solpaneler att skadas i starka vindar? - Raymond

Kommer mina solpaneler att skadas i starka vindar?

Raymonds solpaneler är säkert monterade för att stå emot starka vindförhållanden. På ett lutande tak är de fast monterade under lattan eller med monteringsskenor. På platta tak installeras de på ett sådant sätt att vindtrycket trycker dem nedåt mot taket, och de säkras ytterligare med extra vikter.
Alla våra installationer görs med ett certifierat och godkänt montagesystem med en unik snö och vindlast-beräkning för just ert specifika tak!

Fler nyheter från Raymond