Min anläggning är offline. Vad har hänt och vad gör jag? Producerar jag fortfarande solel?

december 15, 2023

Svar: För att fastställa orsaken till varför din anläggning är offline och om den fortfarande producerar el följer du dessa steg:

  • Kontrollera anslutning: Se till att din anläggning är korrekt ansluten till strömkällan och att alla kablar är ordentligt anslutna.

  • Växelriktare: Kolla om det finns felmeddelanden eller lampor på växelriktaren. Kontrollera även om växelriktaren är ordentligt igång.

  • Internetanslutning: Kontrollera om anläggningen är ansluten till internet. Kontrollera även internetanslutningen. Om problemet kvarstår, kontakta vår support för vidare hjälp.

 

Fler nyheter från Raymond