Min anläggning är offline. Vad har hänt och vad gör jag? Producerar jag fortfarande solel? - Raymond

Min anläggning är offline. Vad har hänt och vad gör jag? Producerar jag fortfarande solel?

Svar: För att fastställa orsaken till varför din anläggning är offline och om den fortfarande producerar el följer du dessa steg:

  • Kontrollera anslutning: Se till att din anläggning är korrekt ansluten till strömkällan och att alla kablar är ordentligt anslutna.

  • Växelriktare: Kolla om det finns felmeddelanden eller lampor på växelriktaren. Kontrollera även om växelriktaren är ordentligt igång.

  • Internetanslutning: Kontrollera om anläggningen är ansluten till internet. Kontrollera även internetanslutningen. Om problemet kvarstår, kontakta vår support för vidare hjälp.

 

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.