Hur startar man om sin solanläggning?

december 15, 2023

Svar: För att starta om din solanläggning följer du dessas teg:

  • Stäng av växelriktaren och vänta i några minuter.

  • Starta om anläggningen genom att slå på växelriktaren igen.

  • Om anläggningen inte startar om, kontakta vår support för att få hjälp med ytterligare felsökning.

 

Fler nyheter från Raymond