Varför producerar min anläggning mindre el än förra månaden? - Raymond

Varför producerar min anläggning mindre el än förra månaden?

Svar: Flera faktorer kan påverka elproduktionen. Här är några möjliga orsaker och åtgärder:

 • Säsongsvariationer
  Kontrollera väderförhållandena och jämför dem med föregående månad.

 • Skuggning:
  Kolla om nya skuggor påverkar solpanelerna, och åtgärda eventuella hinder.

 • Smuts och Damm:
  Rengör solpanelerna enligt manualen för att förbättra deras effektivitet.

 • Tekniska problem:
  Kontrollera växelriktaren för felmeddelanden och tekniska problem.

 • Systemövervakning:
  Använd övervakningssystemet för att analysera produktionsdata och identifiera avvikelser.

 • Underhåll och service:
  Se över manualen för rekommenderade åtgärder för att bibehålla prestanda.

 • Åldrande komponenter:
  Äldre anläggningar kan kräva en översyn och inspektion av komponenter.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.