Varför producerar min anläggning mindre el än förra månaden?

december 15, 2023

Svar: Flera faktorer kan påverka elproduktionen. Här är några möjliga orsaker och åtgärder:

 • Säsongsvariationer
  Kontrollera väderförhållandena och jämför dem med föregående månad.

 • Skuggning:
  Kolla om nya skuggor påverkar solpanelerna, och åtgärda eventuella hinder.

 • Smuts och Damm:
  Rengör solpanelerna enligt manualen för att förbättra deras effektivitet.

 • Tekniska problem:
  Kontrollera växelriktaren för felmeddelanden och tekniska problem.

 • Systemövervakning:
  Använd övervakningssystemet för att analysera produktionsdata och identifiera avvikelser.

 • Underhåll och service:
  Se över manualen för rekommenderade åtgärder för att bibehålla prestanda.

 • Åldrande komponenter:
  Äldre anläggningar kan kräva en översyn och inspektion av komponenter.

Fler nyheter från Raymond