Svenska kyrkan - Raymond
Raymond har installerat solceller på en av Svenska kyrkas fastigheter.

Svenska kyrkan


Raymond har Ramavtal med Svenska Kyrkan för solcellsinstallationer. 
 

Raymonds expertis ligger i att kunna erbjuda kunder den lösning som passar behovet bäst. Detta genom att erbjuda vanliga klassiska solcellanläggningar ovanpå befintliga tak, integrerade solcellsanläggningar som är taket i samband med nyproduktion eller renovering med extremt låga Co2 avtryck. Utöver dessa alternativ erbjuder vi även markbaserade anläggningar för de kunder där det finns lämplig mark att nyttja. 

 


Vi
hjälper Svenska Kyrkan att nå sina högt ställda klimatmål. 
 

Svenska Kyrkan har ett klimatmål om att vara klimatneutrala 2030. För att bli detta behöver man kraftigt öka sin elproduktion. Raymond hjälper Svenska Kyrkan att nå dessa mål genom rådgivning, konsultation och installation inom solenergi och batterilagring. 


Raymonds vision är att leverera klimatsnåla solcellsanläggningar med noggrant utvalda produkter, från de bästa leverantörerna till konkurrenskraftiga priser. För både Svenska Kyrkan och Raymond så är det väldigt viktigt att det finns transparens i hela kedjan och att de produkter vi tillhandahåller är analyserade på bästa möjliga sätt när det gäller transparens, hållbarhet, livscykelanalys samt tillverkas med hänsyn tagen till arbetsmiljöförhållanden.
 

 


Geografisk täckning
 

Raymond arbetar med solenergilösningar i Sveriges samtliga 13 stift men har lokal expertkunskap med styrkan av Sveriges ledande och mest innovativa solenergibolag. Detta innebär att varje kund får fördelarna av att arbeta med ett etablerat och pålitligt företag med bred kunskap och erfarenhet inom solenergi samtidigt som de får den personliga och lokala servicen från experter på plats. 

 

Lina Jeverstam, VD på Raymond, kommenterar detta partnerskap med entusiasm: 
"Det är med stolthet som vi på Raymond tar oss an uppdraget att leverera solenergilösningar till Svenska kyrkan. Vårt företags dedikation för hållbarhet och vår kompetens inom solenergi gynnar kyrkans strävan efter en kraftig ökning av egenproducerad förnybar el."

 


Vill du läsa mer om vad Svenska kyrkan själv säger om våra tidigare installationer? 

Ramavtal med Raymond 
Installerade solcellsanläggningar 

Prata med en nörd

Om det är någon som förstår sig på allt detta så är det vår solcellsexpert. Vi finns här för att hjälpa dig med teknisk rådgivning, projektering och leverans av solenergilösningar för er fastighet.

De frågor du inte hittar svar på hemsidan tar han hand om. Maila eller ring direkt!

Sören Erlandsson

Telefon:

Fler nyheter från Raymond