Svenska kyrkan utser Raymond Solar till solenergipartner - Raymond
Raymond har installerat solceller på en av Svenska kyrkas fastigheter.

Svenska kyrkan utser Raymond Solar till solenergipartner

Svenska kyrkan har valt Raymond, vinnare av Solenergipriset 2024, som partner och leverantör av solenergilösningar. Genom ett nyligen ingånget ramavtal erbjuder Raymond en trygg och pålitlig leverans av högkvalitativa och hållbara solenergilösningar som möter Svenska kyrkans behov och högt ställda krav. Ramavtalet markerar en viktig milstolpe som stödjer kyrkans mål om kraftigt ökad egen energiproduktion och klimatneutralitet till 2030.

Med över 20 000 byggnader runt om i landet innebär Svenska kyrkans miljömål ett betydande bidrag i energiomställningen. Genom partnerskapet erbjuder Raymond specialanpassade solenergilösningar som möter Svenska kyrkans höga miljökrav. Raymond har utvecklat produkter som inte bara är effektiva utan också transparenta i hela tillverkningsprocessen, vilket ligger i linje med Svenska kyrkans hållbarhetsmål.

Lina Jeverstam, VD på Raymond, kommenterar partnerskapet med entusiasm: "Vi på Raymond är stolta över förtroendet att bli leverantör av solenergilösningar till Svenska kyrkan. Genom att erbjuda hållbara och effektiva produkter, tillsammans med vår specialiserade expertis inom solenergi, bidrar vi aktivt till att uppfylla kyrkans ambitiösa mål att öka sin förnybara energiproduktion avsevärt.”

Landets vackra, anrika och kulturhistoriska kyrkor och omkringliggande områden har ett stort bevarandevärde. Raymond erbjuder estetiskt tilltalande produkter som kan integreras väl i kyrkans olika miljöer, vilket gör dem till en idealisk partner för Svenska kyrkan. Raymonds breda portfölj omfattar högeffektiva paneler, valfria kulörer, markmonterade lösningar och prefabricerade byggnadsintegrerade solcellsanläggningar.

”I samband med takbyte på vårt församlingshem kändes det tryggt att välja Smart Solar Roof då det var mer miljövänligt och kostnadseffektivt än att lägga nya takpannor med utanpåliggande solpaneler” säger Hans Carlsson som är Fastighets- och kyrkogårdschef vid Sandhult-Bredareds församling.

Raymonds banbrytande prefabricerade produkt, det integrerade solcellstaket Smart Solar Roof, som produceras i den egna fabriken i Göteborg, minskar inte bara installationskostnaderna och -tiden, utan förbättrar också arbetsmiljön för montörer. ”Jämfört med traditionella installationer av betongtegeltak med externa solpaneler, minskar lösningen kraftigt CO2-utsläppen med upp till 85%” säger Mattias Hansson, CTO på Raymond.

Med detta partnerskap tar Svenska kyrkan och Raymond ett betydande steg mot en mer hållbar framtid. Med innovativa lösningar och en gemensam vision för en bättre värld strävar de mot klimatneutralitet 2030.

Fler nyheter från Raymond