Varför når jag inte min installerade toppeffekt som står skriven på offerten?

december 15, 2023

Installerad toppeffekt är teoretisk och baseras på optimala förhållanden. Verklig produktion påverkas av faktorer som väder, skuggning och panelinriktning.

Fler nyheter från Raymond