Vilka säkerhetsfunktioner har Solid State batteriet? - Raymond

Vilka säkerhetsfunktioner har Solid State batteriet?

Solid State-batterier är säkrare tack vare fasta elektrolyter, som inte är brandfarliga och inte läcker. De har högre termisk stabilitet, vilket minskar risken för överhettning och termisk rusning. De är också mer resistenta mot kortslutningar, stötar och överladdning, vilket bidrar till ökad säkerhet.

Fler nyheter från Raymond