Flex & stödtjänster - RayFlex

 

Unika fördelar med RayFlex!

 

Tjäna pengar på ditt batteri.
Upptäck fördelarna med att investera i flex- och stödtjänster för din energianvändning!Genom RayFlex kan du ta kontroll över din elförbrukning och maximera din ekonomiska vinning. Balansera effektivt din energikonsumtion, dra nytta av flexibla priser och möjligheten att tjäna pengar genom att bidra till elnätets stabilitet. 

Låt flex och stödtjänster förvandla din energiförbrukning till en lönsam och ansvarsfull investering!

 

Unika fördelar med RayFlex!

 

Tjäna pengar på ditt batteri.
Upptäck fördelarna med att investera i flex- och stödtjänster för din energianvändning!Genom RayFlex kan du ta kontroll över din elförbrukning och maximera din ekonomiska vinning. Balansera effektivt din energikonsumtion, dra nytta av flexibla priser och möjligheten att tjäna pengar genom att bidra till elnätets stabilitet. 

Låt flex och stödtjänster förvandla din energiförbrukning till en lönsam och ansvarsfull investering!

 

Bidra till en 100% förnyelsebar energiproduktion

Med RayFlex får du tillgång till ett nätverk av flexibla energiresurser som håller elnätet stabilt, säkert och effektivt. Varje energiresurs, oavsett storlek, kan bidra till att skapa en hållbar och förnybar energiproduktion. 

 

Enkel datavisualisering och styrning
Med vår användarvänliga portal, tillgänglig som app, får du en överskådlig bild av din energiproduktion och konsumtion från olika källor som elmätare, solceller, batterier och elnätsanslutningar. Du kan enkelt övervaka och styra ditt batterilager för att optimera din energianvändning.

 
Skapa ekonomiskt värde med ditt batterilager
RayFlex möjliggör olika funktioner såsom elprisarbitrage, kapning av effekttoppar och leverans av stödtjänster till Svenska Kraftnät. Genom att utnyttja ditt batterilager på bästa sätt ökar du dess ekonomiska värde och underlättar för elsystemet som helhet.

Vilken hårdvara krävs?

Idag erbjuder Raymond ett Flex-system med hårdvara för flextjänsterna, en växelriktare på 10 kW samt tre olika storlekar på batterisystemet:

  1. LITET: 9,6 kWh
  2. MELLAN; 12,8 kWh
  3. STORT; 16,0 kWh
Detta är våra standardlösningar. För företag har vi upp till 600kW batterier. Kontakta oss om du vill veta mer!
 

Vad är skillnaden mellan batteripaketen?

Hur mycket man kan erbjuda åt svenska kraftnät styrs av effekten som batteriet kan ladda ur/ ladda i:

Det lilla paketet kan leverera 5,76 kW
Mellanpaketet kan leverera 7,68 kW

Det stora paketet kan leverera 9,6 kW 
 
 

RayFlex

 

BATTERIPAKET LITET MELLAN STORT
Effekt 5,76 kW 7,68 kW 9,6 kW
Ersättning per kW och dygn* 12 kr 12 kr 12 kr
Ersättning per månad
(30 dagar)*
2 073 kr 2 764 kr 3 456 kr
Ersättning per år* 24 876 kr 33 168 kr 41 472 kr
Avkastning på 3 år 74 628 kr 113 508 kr 124 416 kr

 

*Ersättningsnivåerna är inte garanterade men en indikation hur det sett ut senaste 24 månaderna 

 

Bilder från några av våra projekt

Prata med en nörd

Om det någon som förstår sig på allt detta så är det Anders. De frågor du inte hittar svar på hemsidan tar han hand om. Anders finns här för att hjälpa dig med teknisk rådgivning, projektering och leverans av just ditt behov. Tveka inte, maila eller ring direkt!

Anders E. Eriksson

Telefon:

Vanliga frågor


Cookies


En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Läs allt om cookies här:

https://raymondsolar.com/cookies

 


GDPR & integritetspolicy


I tider där det digitala är en sådan stor del av mångas liv är det viktigt att ta den personliga integriteten på allvar. Vi lämnar lätt ifrån oss uppgifterna för att ta del av olika tjänster, antingen på internetsidor, appar eller andra sätt. Det är därför av största vikt för oss på Raymondsolar.com, att du som kund har fullt förtroende för att vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter. För oss är inte personuppgifter en handelsvara – det är ett förtroende.

I denna policy försöker vi beskriva så tydligt som möjligt på vilka sätt vi behandlar dem. Vi använder oss ofta av ett formellt språk men försöker så ofta som möjligt att förenkla. Är det otydligt vill vi gärna höra detta, tveka därför inte att kontakta oss.

 

Läs mer här:


Erbjuder Raymond några tillbehör till solceller?


Ja! Då solceller ofta är förknippat med all elförbrukning i huset är det vanligt att man samtidigt installerar laddbox eller batteri. Därför erbjuder Raymond flera olika produkter förknippat med solceller.


Vad är syftet med en växelriktare i mitt solpanelssystem?


En växelriktare är en viktig komponent i ditt solpanelssystem. Dess huvuduppgift är att omvandla likström (DC) som produceras av dina solpaneler till växelström (AC) som kan användas i ditt hem eller säljas tillbaka till nätet. Den är avgörande för systemets totala effektivitet och säkerhet.


Kan jag bli helt självförsörjande på el med solceller?


Det beror på storleken på din solcellsanläggning, ditt elanvändande och lokala väderförhållanden.


Kan jag sälja överskottet av el direkt till mina grannar?


I nuläget kan du endast sälja din överskottsel till ditt elbolag.


Fler av våra smarta produkter