Så väljer du rätt solceller för din villa - Raymond

Så väljer du rätt solceller för din villa

När vinterns elräkningar dimper ner ställer sig många villaägare frågan om det är dags för att installera solceller. Villanytt vände sig till expertisen på solcellsföretaget Raymond och Mattias Hansson, för att få råd på vägen.
Vilka frågor ska man ställa inför köp av en solscellsanläggning? Mattias Hansson, grundare och utvecklingschef på Raymond, har flera goda råd för att vägleda alla villaägare som går i solcellstankar:  Det viktigaste av allt är att det är en seriös aktör. Och en seriös aktör kommer ut till dig på plats och undersöker förutsättningarna. Det handlar om att undersöka takets skick och titta på takets placering, lutningen och väderstreck. De kikar också in i elskåpet för att se storleken på den ingående säkringen och placeringen av växelriktare. Varje hus är unikt! Storlek på anläggning Ett av stegen är att besluta om hur stor anläggningen behöver vara. Genomsnittet idag för de som ägt solceller i mindre än tio år är att anläggningarna tillverkar 1/3 av vad som förbrukas. Detta är för lite. En ekonomisk aspekt är också att det finns en skattesubvention på 60 öre/kWh som omfattar upp till den egna förbrukningen. Mitt råd är att maxa din solcellsanläggning redan från start. Också i förberedande syfte om du ska köpa en elbil så småningom. En elbil som kör 1 000 mil per år förbrukar ungefär 2 kWh per mil, berättar Mattias. Men det finns en begränsning för anläggningens storlek. Detta handlar om vilken ingående säkring som finns i huset. Du kan kontrollera detta själv eller genom att någon kommer ut till dig från leverantören, säger Mattias. Produkt- och effektgaranti En annan viktig parameter är att undersöka den eventuella solpanelens tjocklek, om den är hållfast och kravställd för det nordiska klimatet där tung snö kan bli liggande länge. En produkt- och effektgaranti på trettio år bör finnas. Här är det också viktigt att välja en aktör som finns kvar om det skulle hända något med taket. Jag tycker också att man ska ställa frågan om leverantören har egna installatörer. Om det är fristående installatörer kan det finnas risk för att jobbet görs snabbare hellre än korrekt. Blir det ett supportärende efter detta finns också risken att bolaget inte finns kvar. Vi utbildar alla våra installatörer – det är också viktigt, menar Mattias. Integrerat tak Nytt på marknaden är högeffektiva integrerade solcellstak som ersätter takpannor och plåttak. Helintegrerat är att rekommendera om det ändå är takbyte på gång. Men också vid nyproduktion – det finns ett stort intresse från arkitektsidan nu att rita in solcellstak redan från start. Taken är så pass estetiskt tilltalande att det inte stör husets övriga design och utseende. Integrerade solcellstak är något dyrare men å andra sidan slipper du takkostnaden. Det blir dessutom snyggare, panelen ser ut som ett svart plåttak. Och högeffektiva integrerade solcellstak går att räkna hem ekonomiskt. De ger oftast den effekt du behöver för både villan och elbilen, avslutar Mattias Hansson. Hur är det med bygglov? Normalt krävs inget bygglov men det kan finnas undantag för k-märkta byggnader och områden. Det är byggnadsnämnden i kommunen som ger besked om vad som gäller. Skribent: Eva Rydinger Läs originalartikel hos villanytt.se

Fler nyheter från Raymond