Med Smart Solar Roof på taket kammade Villazero hem Årets Anläggning i Solenergipriset - Raymond

Med Smart Solar Roof på taket kammade Villazero hem Årets Anläggning i Solenergipriset

När Svensk Solenergi prisade branschens mest spektakulära projekt så stod Villazero, med solcellstak från GruppSol, som slutlig vinnare i kategorin Årets Anläggning. Ett utvecklingsprojekt som med visionen om ett koldioxidneutralt småhus visar vägen för framtidens bostadsbyggande. ”Vi hoppas detta kan inspirera och bana väg mot en ny standard för framtidens hustak”, säger Daniel Magnergård, vd på GruppSol. GruppSol har sedan starten 2018 utvecklat och lanserat flertalet solcells-lösningar för den nordiska marknaden i sin strävan och vision mot en fossilfri värld. En av dessa är det patenterade solcellstaket Smart Solar Roof som prisats både lokalt och internationellt för sin smakfulla design, låga miljöpåverkan och effektiva produktion av solenergi. Nu har ännu en prestigefylld utmärkelse mottagits då Villazero med Smart Solar Roof tog hem Årets Anläggning i Solenergipriset. Ett projekt initierat av Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter samt Structor Byggteknik Dalarna där GruppSol ansvarat för husets kompletta solcellslösning och förnyelsebara energisystem – från förstudie till färdig implementation.

– Solenergipriset är en av Sveriges finaste utmärkelser inom solenergi och vi är otroligt stolta och glada över både priset och vårt samarbete med Villazero. Ett spännande projekt som verkligen visar på vikten av omställningen mot solel för småhusmarknaden och sätter tonen för möjligheterna i byggbranschen överlag. Förstaplatsen ger oss alla inblandade ett fint kvitto som jag också hoppas ska inspirera och bana väg mot en ny standard för framtidens hustak, säger Daniel Magnergård, vd på GruppSol.

Villazero är rakt igenom ett samverkansprojekt där ambitionen om att tillsammans bygga för en mer hållbar framtid har varit genomgående från idé till första och sista spadtag. En lärorik resa, menar Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan.

– Villazero har gett oss möjlighet att testa både material och metoder för mer hållbart byggande där vi lärt och delat med oss av varandras kunskaper. Nu ser vi fram emot att ta med oss de här lärdomarna ut i vår ordinarie produktion och tillsammans med GruppSol också fortsätta vår resa mot klimatneutrala bostäder. Med GruppSols solcellslösningar kan vi helt klart bidra till både hållbara boenden idag och för framtida generationer imorgon, säger Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan.

Priset har delats ut av Svensk Solenergi sedan 2004 med syfte att inspirera och sprida kunskap om innovativa idéer som driver utvecklingen av solenergi framåt

– Vi vill med Solenergipriset väcka intresse för svensk solenergi i stort där vi verkar för att både utveckla och möjliggöra för ett grönare Sverige. Att som i GruppSols fall ha tagit fram en teknik och lösning som både är estetiskt tilltalande, har en minimal miljöpåverkan och ger en effektiv produktion av förnybar el är en eloge. Extra roligt är också att solcellstaket ingår i Fiskarhedenvillans ordinarie sortiment, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Juryns motivering: Årets anläggning, VillaZero – Fiskarhedenvillan.

Solcellsanläggningen var ett integrerat solcellstak Smart Solar Roof, utvecklat av Gruppsol med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar på ett gott systemtänk, tilltalar juryn. Förhoppningen är att VillaZero kan vara ett steg mot och inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar. Genusperspektivet i installationsteamet hoppas juryn ska inspirera fler kvinnor att arbeta med solenergi. För solelens utveckling är småhusmarknaden viktig, både vad gäller den allmänna opinionsbildningen och tillgängligheten av tekniken. Solcellsanläggningar ökar också intresset för energianvändning i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.