EU Krav på Solceller på Byggnader från 2026 - Raymond
Raymond har installerat solceller i ett kedjehus område utanför Göteborg, i Öjersjö.

EU Krav på Solceller på Byggnader från 2026

Från och med 2026 kommer det att bli obligatoriskt med solceller på många byggnader inom EU. Den 12 april godkände EU:s råd ett direktiv som innebär krav på solceller på offentliga byggnader, kommersiella byggnader och nyproduktion. Detta är en del av EU:s ambitiösa klimatpaket, Green Deal, och syftar till att minska byggnadernas klimatpåverkan och öka energieffektiviteten.

EU:s byggnadsbestånd står för 40 procent av hela EU:s energiförbrukning. Genom att införa krav på solpaneler tar EU ett steg närmare sina klimatmål för 2030. Direktivet, som kallas för byggnaders energiprestanda, träder i kraft och kommer att omfatta flera typer av byggnader:

-Nya kommersiella och offentliga byggnader från och med 2026.

-Kommersiella och offentliga byggnader som renoveras från och med 2027.

-Nyproduktion av bostadsbyggnader från och med 2029.

-Nya takförsedda bilparkeringar från och med 2029.

-Existerande offentliga byggnader från och med 2030.

 

Denna riktning är tydlig, och flera länder som Frankrike, Italien och Tyskland har redan infört liknande lagstiftning. Vi ser fram emot att Sverige tar efter", säger en representant från branschen. "Solceller är ett enkelt sätt att minska byggnaders klimatpåverkan och är avgörande för den elektrifiering som Europa står inför.

Med prefabricerade sektioner som mäter upp till 8 x 4 meter kan ett villatak med solpaneler installeras på bara några timmar. Ett patentgodkänt montage- och lyftsystem gör installationsarbetet mycket enklare jämfört med traditionella metoder, vilket skapar nya möjligheter för tak- och installationsbranschen. Raymonds prefabricerade solcellstak har också en 85% lägre CO2-påverkan jämfört med konventionella betongtegeltak med utanpåliggande solpaneler.

Läs mer om EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda och dess påverkan på solcellsinstallationer i byggnader i EU.

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2024/04/12/towards-zero-emission-buildings-by-2050-council-adopts-rules-to-improve-energy-performance/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=320

Fler nyheter från Raymond