Är ditt lantbruk rustat för framtiden? - Solceller är en lönsam affär - Raymond

Är ditt lantbruk rustat för framtiden? – Solceller är en lönsam affär

En investering för kommande generationer. Solceller ger avkastning snabbare än vad du tror.

Solenergi kan ge ditt lantbruk en hållbar energikälla, elen som inte används säljs och blir en inkomstkälla. Det finns ingen anläggning lika unik som din, vi anpassar en solcellsanläggning som passar för dig och alla dina tak!


Varför solenergi för ditt lantbruk?

  • Kompletta installationer: Vi erbjuder kompletta installationer av solceller och tillhandahåller högkvalitativa produkter med långa garanti. 
  • 30 års effektgaranti: Vi garanterar effektiviteten på våra solceller i upp till 30 år.
  • Stödtjänster: Vi erbjuder även stödtjänster för frekvensreglering, vilket möjliggör en extra inkomst för ditt lant-eller jordbruk genom att delta i marknaden för frekvensreglering och få betalt från Svenska Kraftnät. 

 

Hur kan solenergi gynna ditt lantbruk? 

Med våra solenergilösningar kan du:  

  • Minska elkostnader: Solceller halverar elkostnaderna för lantbruk, vilket ger dig en mer ekonomiskt hållbar verksamhet. 
  • Skapa en levande landsbygd: Genom att investera i solenergi bidrar du till en levande landsbygd för kommande generationer samtidigt som du minskar din klimatpåverkan. 
  • Få betalt för överskottsenergi: Med solenergi kan du sälja överskottsenergi och tjäna extra pengar för ditt lant- eller jordbruk. 
  • Bidra till en hållbar framtid: Genom att investera i solenergi blir du en del av Sveriges omställning till en hållbar energitillförsel och bidrar till minskad miljö-klimatbelastning. 

 

Trygga installationer och expertis

Vi på Raymond följer alla krav och standarder för säker och effektiv installation av solceller på lant- och jordbruksfastigheter. Våra installationer följer kraven och garanterar högsta säkerhet och prestanda för din solenergianläggning. 

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert och låt oss hjälpa dig att utrusta ditt lantbruk- eller jordbruk med en optimerad solcellsanläggning som passar dina behov och bidrar till en hållbar framtid. 

 

 

 

 

Mattias Hansson, grundare och utvecklingschef på Raymond, har flera goda råd för att vägleda om du går i solcellstankar:

Det viktigaste av allt är att det är en seriös aktör. Och en seriös aktör kommer ut till dig på plats och undersöker förutsättningarna. Det handlar om att undersöka takets skick och titta på takets placering, lutningen och väderstreck. De kikar också in i elskåpet för att se storleken på den ingående säkringen och placeringen av växelriktare. Varje gård är unikt!

 

Storlek på anläggning

Ett av stegen är att besluta om hur stor anläggningen behöver vara. Genomsnittet idag för de som ägt solceller i mindre än tio år är att anläggningarna tillverkar 1/3 av vad som förbrukas. Detta är för lite. En ekonomisk aspekt är också att det finns en skattesubvention på 60 öre/kWh som omfattar upp till den egna förbrukningen.

Mitt råd är att maxa din solcellsanläggning redan från start, säger Mattias.

 

Produkt- och effektgaranti

En annan viktig parameter är att undersöka den eventuella solpanelens tjocklek, om den är hållfast och kravställd för det nordiska klimatet där tung snö kan bli

liggande länge och saltvatten kan slå hårt. En produkt och effektgaranti på trettio år bör finnas. Här är det också viktigt att välja en aktör som finns kvar om det skulle hända något med taket. Jag tycker också att man ska ställa frågan om leverantören har egna installatörer. Om det är fristående installatörer kan det finnas risk för att jobbet görs snabbare hellre än korrekt. Blir det ett supportärende efter detta finns också risken att bolaget inte finns kvar. Vi utbildar alla våra installatörer – det är också viktigt, menar Mattias. Raymond finns här längst hela vägen - kontakta vår solcellsexpert för att säkerställa att just din anläggning håller för generationer framöver.

 

Prata med en nörd

Om det någon som förstår sig på Smart Solar Roof så är det Tony. De frågor du inte hittar svar på hemsidan tar han hand om. Tony finns här för att hjälpa dig med teknisk rådgivning, projektering och leverans av just ditt behov. Tveka inte, maila eller ring direkt!

Tony Haraldsson

Telefon:

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar