Är ditt lantbruk rustat för framtiden? - Solceller är en lönsam affär - Raymond

Är ditt lantbruk rustat för framtiden? – Solceller är en lönsam affär

En investering för kommande generationer. Solceller ger avkastning snabbare än vad du tror.

Solenergi kan ge ditt lantbruk en hållbar energikälla, elen som inte används säljs och blir en inkomstkälla. Det finns ingen anläggning lika unik som din, vi anpassar en solcellsanläggning som passar för dig och alla dina tak!


Varför solenergi för ditt lantbruk?

  • Kompletta installationer: Vi erbjuder kompletta installationer av solceller och tillhandahåller högkvalitativa produkter med långa garanti. 
  • 30 års effektgaranti: Vi garanterar effektiviteten på våra solceller i upp till 30 år.
  • Stödtjänster: Vi erbjuder även stödtjänster för frekvensreglering, vilket möjliggör en extra inkomst för ditt lant-eller jordbruk genom att delta i marknaden för frekvensreglering och få betalt från Svenska Kraftnät. 

 

Hur kan solenergi gynna ditt lantbruk? 

Med våra solenergilösningar kan du:  

  • Minska elkostnader: Solceller halverar elkostnaderna för lantbruk, vilket ger dig en mer ekonomiskt hållbar verksamhet. 
  • Skapa en levande landsbygd: Genom att investera i solenergi bidrar du till en levande landsbygd för kommande generationer samtidigt som du minskar din klimatpåverkan. 
  • Få betalt för överskottsenergi: Med solenergi kan du sälja överskottsenergi och tjäna extra pengar för ditt lant- eller jordbruk. 
  • Bidra till en hållbar framtid: Genom att investera i solenergi blir du en del av Sveriges omställning till en hållbar energitillförsel och bidrar till minskad miljö-klimatbelastning. 

 

Trygga installationer och expertis

Vi på Raymond följer alla krav och standarder för säker och effektiv installation av solceller på lant- och jordbruksfastigheter. Våra installationer följer kraven och garanterar högsta säkerhet och prestanda för din solenergianläggning. 

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert och låt oss hjälpa dig att utrusta ditt lantbruk- eller jordbruk med en optimerad solcellsanläggning som passar dina behov och bidrar till en hållbar framtid. 

 

 

 

 

Mattias Hansson, grundare och utvecklingschef på Raymond, har flera goda råd för att vägleda om du går i solcellstankar:

Det viktigaste av allt är att det är en seriös aktör. Och en seriös aktör kommer ut till dig på plats och undersöker förutsättningarna. Det handlar om att undersöka takets skick och titta på takets placering, lutningen och väderstreck. De kikar också in i elskåpet för att se storleken på den ingående säkringen och placeringen av växelriktare. Varje gård är unikt!

 

Storlek på anläggning

Ett av stegen är att besluta om hur stor anläggningen behöver vara. Genomsnittet idag för de som ägt solceller i mindre än tio år är att anläggningarna tillverkar 1/3 av vad som förbrukas. Detta är för lite. En ekonomisk aspekt är också att det finns en skattesubvention på 60 öre/kWh som omfattar upp till den egna förbrukningen.

Mitt råd är att maxa din solcellsanläggning redan från start, säger Mattias.

 

Produkt- och effektgaranti

En annan viktig parameter är att undersöka den eventuella solpanelens tjocklek, om den är hållfast och kravställd för det nordiska klimatet där tung snö kan bli

liggande länge och saltvatten kan slå hårt. En produkt och effektgaranti på trettio år bör finnas. Här är det också viktigt att välja en aktör som finns kvar om det skulle hända något med taket. Jag tycker också att man ska ställa frågan om leverantören har egna installatörer. Om det är fristående installatörer kan det finnas risk för att jobbet görs snabbare hellre än korrekt. Blir det ett supportärende efter detta finns också risken att bolaget inte finns kvar. Vi utbildar alla våra installatörer – det är också viktigt, menar Mattias. Raymond finns här längst hela vägen - kontakta vår solcellsexpert för att säkerställa att just din anläggning håller för generationer framöver.

 

Prata med en nörd

Om det någon som förstår sig på Smart Solar Roof så är det Tony. De frågor du inte hittar svar på hemsidan tar han hand om. Tony finns här för att hjälpa dig med teknisk rådgivning, projektering och leverans av just ditt behov. Tveka inte, maila eller ring direkt!

Tony Haraldsson

Telefon:

Vanliga frågor

Vad händer om du flyttar?


Om du planerar att flytta från din bostad med solcellsanläggning finns det några viktiga steg att ta innan du flyttar ut:

  1. Uppsägning eller överföring av avtal för solcellsanläggningen: För att underlätta för den nya ägaren behöver du antingen säga upp dina avtal för solcellsanläggningen eller överföra dem till den nya ägaren.
  2. Uppsägning av elhandelsavtal och elnätsabonnemang: Liksom vid flytt från en bostad utan solcellsanläggning är det viktigt att säga upp dina avtal för elhandel och elnätsabonnemang.
  3. Överlämning av dokumentation: För att säkerställa en smidig övergång, se till att överlämna all dokumentation om solcellsanläggningen samt eventuella skötselinstruktioner till den nya ägaren.

Att följa dessa steg kommer att bidra till en problemfri övergång för både dig som säljare och den nya ägaren av fastigheten.

Vilka specifika branscher och kundgrupper är mest lämpade för att dra nytta av Solid State teknologin?


Solid State-teknologi är särskilt lämplig för elfordonsindustrin, bärbara elektronikprodukter, energilagring i hem och industri, luftfartsindustrin, medicintekniska produkter och IoT-enheter. Dessa branscher kan dra nytta av högre energitäthet, förbättrad säkerhet, längre livslängd och snabbare laddning som Solid State-teknologin erbjuder.

Vilka säkerhetsfunktioner har Solid State batteriet?


Solid State-batterier är säkrare tack vare fasta elektrolyter, som inte är brandfarliga och inte läcker. De har högre termisk stabilitet, vilket minskar risken för överhettning och termisk rusning. De är också mer resistenta mot kortslutningar, stötar och överladdning, vilket bidrar till ökad säkerhet.

Hur kommer Solid State batteriet att påverka energilagring i hem- och industriella miljöer?


Solid State batterier kan revolutionera energilagring i hem och industri genom högre energitäthet, förbättrad säkerhet och längre livslängd. De kan ladda snabbare, är mer termiskt stabila och erbjuder kompaktare design, vilket gör dem idealiska för energilagring med minskad risk för brand eller läckage.

Vad är de huvudsakliga fördelarna med Solid State-batteriet jämfört med konventionella litiumbatterier?


Solid State batterier erbjuder högre energitäthet, förbättrad säkerhet, längre livslängd, snabbare laddning, mindre temperaturkänslighet och kompakt design jämfört med konventionella litiumbatterier. De fasta elektrolyterna minskar risken för brand och läckage.

Vanliga frågor om Solid State-batterier


Här hittar du svar på vanliga frågor om Solid State-batterier, deras fördelar, säkerhetsfunktioner och vilka branscher som kan dra nytta av denna teknik.

Sök ditt svar