Fastighets­bolag

Att skapa och underhålla en tydlig miljöprofil har blivit en konkurrensfördel som många företag aktivt söker hos sina partners. Genom att investera i en solcellspark på ert tak eller område gör ni ett starkt ställningstagande samtidigt som ni höjer fastighetens värde och blir en attraktiv hyresvärd. Våra anläggningar är i stort sett underhållsfria, driftsäkra och utvecklade för nordiskt klimat. Installationen? Den är klar på några månader och börjar generera grön energi från dag ett.

Läs mer om våra fyra främsta argument till varför solceller är framtiden för er fastighet.

Lyckas med era certifieringar
Siktar ni på att uppfylla Miljöbyggnads strikta krav, eller kanske höja er BREEAM-rankning? Vid nybyggnation är en solcellspark på taket alltid ett strategiskt val i jakten på att minska fastighetens totala CO2-utsläpp.

Välj en grön profil
Genom att investera i solceller stödjer ni en hållbar energikälla och minskar er miljöpåverkan. Med en tydlig miljöprofil visar ni att er fastighet är engagerad i en hållbar framtid – ett allt viktigare argument som attraherar många hyresgäster när de letar efter nya lokaler.

Öka värdet på fastigheten
Solenergi är en långsiktig investering med låg miljöpåverkan som kommer att tjäna er under många decennier. Att det dessutom kräver minimalt underhåll och kommer att höja värdet på hela fastigheten gör det till ett smart och enkelt val.

Minska era elkostnader
Genom att installera solceller på er fastighet kan ni i stort sett bli självförsörjande på energi. Flertalet större fastigheter erbjuder ideala förhållanden för att installera solceller – en outnyttjad potential som är värd att utforska.

Prata med en nörd

Om det någon som förstår sig på allt detta så är det Magnus Stakkestad. Han hjälper alla typer av verksamheter att ta vara på solens kraft. Tveka inte, maila eller ring direkt! 

Magnus Stakkestad

Telefon:

Vanliga frågor


Cookies


En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Läs allt om cookies här:

https://raymondsolar.com/cookies

 


GDPR & integritetspolicy


I tider där det digitala är en sådan stor del av mångas liv är det viktigt att ta den personliga integriteten på allvar. Vi lämnar lätt ifrån oss uppgifterna för att ta del av olika tjänster, antingen på internetsidor, appar eller andra sätt. Det är därför av största vikt för oss på Raymondsolar.com, att du som kund har fullt förtroende för att vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter. För oss är inte personuppgifter en handelsvara – det är ett förtroende.

I denna policy försöker vi beskriva så tydligt som möjligt på vilka sätt vi behandlar dem. Vi använder oss ofta av ett formellt språk men försöker så ofta som möjligt att förenkla. Är det otydligt vill vi gärna höra detta, tveka därför inte att kontakta oss.

 

Läs mer här:


Erbjuder Raymond några tillbehör till solceller?


Ja! Då solceller ofta är förknippat med all elförbrukning i huset är det vanligt att man samtidigt installerar laddbox eller batteri. Därför erbjuder Raymond flera olika produkter förknippat med solceller.


Vad är syftet med en växelriktare i mitt solpanelssystem?


En växelriktare är en viktig komponent i ditt solpanelssystem. Dess huvuduppgift är att omvandla likström (DC) som produceras av dina solpaneler till växelström (AC) som kan användas i ditt hem eller säljas tillbaka till nätet. Den är avgörande för systemets totala effektivitet och säkerhet.


Kan jag bli helt självförsörjande på el med solceller?


Det beror på storleken på din solcellsanläggning, ditt elanvändande och lokala väderförhållanden.


Kan jag sälja överskottet av el direkt till mina grannar?


I nuläget kan du endast sälja din överskottsel till ditt elbolag.