Fastighetsbolag - Raymond

Fastighetsbolag

Att skapa och underhålla en tydlig miljöprofil har blivit en konkurrensfördel som många företag aktivt söker hos sina partners. Genom att investera i en solcellspark på ert tak eller område gör ni ett starkt ställningstagande samtidigt som ni höjer fastighetens värde och blir en attraktiv hyresvärd. Våra anläggningar är i stort sett underhållsfria, driftsäkra och utvecklade för nordiskt klimat. Installationen? Den är klar på några månader och börjar generera grön energi från dag ett.

 

"Raymond är en av de leverantörer som vi på Wallenstam samarbetar med för montering och installation. Ett samarbete som fungerar väldigt väl och som vi är nöjda med."
- Katarina Swedenborg, Projektchef stadsbyggnad, Wallenstam 

 

Läs mer om våra fyra främsta argument till varför solceller är framtiden för er fastighet.

Lyckas med era certifieringar
Siktar ni på att uppfylla Miljöbyggnads strikta krav, eller kanske höja er BREEAM-rankning? Vid nybyggnation är en solcellspark på taket alltid ett strategiskt val i jakten på att minska fastighetens totala CO2-utsläpp.

Välj en grön profil
Genom att investera i solceller stödjer ni en hållbar energikälla och minskar er miljöpåverkan. Med en tydlig miljöprofil visar ni att er fastighet är engagerad i en hållbar framtid – ett allt viktigare argument som attraherar många hyresgäster när de letar efter nya lokaler.

Öka värdet på fastigheten
Solenergi är en långsiktig investering med låg miljöpåverkan som kommer att tjäna er under många decennier. Att det dessutom kräver minimalt underhåll och kommer att höja värdet på hela fastigheten gör det till ett smart och enkelt val.

Minska era elkostnader
Genom att installera solceller på er fastighet kan ni i stort sett bli självförsörjande på energi. Flertalet större fastigheter erbjuder ideala förhållanden för att installera solceller – en outnyttjad potential som är värd att utforska.

Prata med en nörd

Om det någon som förstår sig på allt detta så är det Magnus Stakkestad. Han hjälper alla typer av verksamheter att ta vara på solens kraft. Tveka inte, maila eller ring direkt! 

Magnus Stakkestad

Telefon:

Vanliga frågor

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?


 

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur funkar stödtjänster?


Stödtjänster för batterier i hushåll kan erbjuda fördelar som energiförvaring, lastutjämning, nätstabilitet, backup-ström och ekonomiska fördelar. Dessa tjänster bidrar till ett mer hållbart och pålitligt energisystem, både individuellt och på nätet som helhet. FCR-D upp & FCR-D ned innebär att aggregatorn (CheckWatt) skickar en signal till batteriet om i/urladdning av batteriet för att stötta elnätet när det behövs mer eller mindre mängd effekt i nätet. Detta sker automatiskt under korta perioder

 

Vad står kW för?


kW (kilowatt): Enhet för ögonblicklig effekt, dvs. effekten vid ett givet tillfälle.

Vad står kWp för?


kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Vad står kWh för?


kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Vad betyder i/ur-laddningseffekt?


i/ur-laddningseffekt: Den momentana effekten som ett batteri kan ge som max. C-rate är en benämning för att jämföra energimängd mot maximal effekt som kan ladda i/ur batteriet.

Sök ditt svar