Vanliga frågor


Kan jag lita på att solpanelerna fortfarande kommer att fungera effektivt efter 20 år?


Ja, moderna solpaneler förväntas fungera med minst 80% av sin ursprungliga kapacitet efter 30 år, en prestanda som garanteras av Raymond.


Hur garanterar Raymond hållbarheten hos solpanelerna?


Raymond erbjuder en 30-årig garanti, vilket visar deras förtroende för livslängden och prestandan hos de solpaneler de tillhandahåller.


Är solpaneler resistenta mot hagel?


Raymonds solpaneler är vanligtvis konstruerade för att tåla hagel upp till en viss storlek och hastighet.


Kan solpaneler hantera kraftig snöfall?


Raymonds solpaneler tål kraftig snöfall. De är konstruerade och testade för att tåla vikten av ackumulerad snö.


Kommer mina solpaneler att skadas i starka vindar?


Raymonds solpaneler är säkert monterade för att stå emot starka vindförhållanden. På ett lutande tak är de fast monterade under lattan eller med monteringsskenor. På platta tak installeras de på ett sådant sätt att vindtrycket trycker dem nedåt mot taket, och de säkras ytterligare med extra vikter.
Alla våra installationer görs med ett certifierat och godkänt montagesystem med en unik snö och vindlast-beräkning för just ert specifika tak!


Kräver solpaneler någon särskild rengöringsrutin?


Solpaneler kräver vanligtvis ingen speciell rengöringsrutin. Regn tar ofta hand om det mesta av rengöringen. Under vissa förhållanden kan det dock vara lämpligt att borsta av panelerna lätt. Nope, inte pilla på panelerna!