Vanliga frågor


Kan jag bli helt självförsörjande på el med solceller?


Det beror på storleken på din solcellsanläggning, ditt elanvändande och lokala väderförhållanden.


Kan jag sälja överskottet av el direkt till mina grannar?


I nuläget kan du endast sälja din överskottsel till ditt elbolag.


Hur säljer jag överskottet av el jag producerar?


Ditt elbolag kommer att köpa tillbaka överskottet av elen du producerar till ett avtalat pris.


Vad händer med elen jag inte använder?


Överflödig el som du inte använder kan säljas tillbaka till elnätet.


Hur mycket kan jag spara med solceller?


Besparingarna varierar beroende på storleken på din anläggning och ditt elanvändande.