Vilket väderstreck bör Smart Solar Roof ligga i?

november 30, 2023

Smart Solar Roof installeras i alla väderstreck. Bilden nedan visar hur effektiviteten skiljer bland olika väderstreck. En annan viktig parameter är SPOT priserna (som är de elpriser som du får betalt för när du säljer elen lite lägre)  och hur de varierar över dygnets timmar. Högst ersättning är normalt på morgonen mellan ca kl 7-9 (då producerar ett östtak mest solenergi) samt på eftermiddagen och kvällen mellan kl 16-19 (då producerar ett väst tak och ett norr tak mest). Mitt på dagen producerar ett sydtak mest med då är SPOT priserna ofta lite lägre enligt nedan bild.

Fler nyheter från Raymond