Vilket väderstreck bör Smart Solar Roof ligga i? - Raymond

Vilket väderstreck bör Smart Solar Roof ligga i?

Smart Solar Roof installeras i alla väderstreck. Bilden nedan visar hur effektiviteten skiljer bland olika väderstreck. En annan viktig parameter är SPOT priserna (som är de elpriser som du får betalt för när du säljer elen lite lägre)  och hur de varierar över dygnets timmar. Högst ersättning är normalt på morgonen mellan ca kl 7-9 (då producerar ett östtak mest solenergi) samt på eftermiddagen och kvällen mellan kl 16-19 (då producerar ett väst tak och ett norr tak mest). Mitt på dagen producerar ett sydtak mest med då är SPOT priserna ofta lite lägre enligt nedan bild.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.