Varför heter det Smart Solar Roof?

november 30, 2023

Smart Solar Roof är det smarta solcellstaket på marknaden. Genom en rad innovationer som vårt fläkt system kan vi kyla av solcellspanelerna och öka solelproduktionen och med Smart Energy Cloud och Rayflex görs smart styrning av solel och batterilager och flex och stöd tjänst. Smart Solar Roof ger 2-3X så hög avkastning jämfört med ett ”dumt” solcellstak.

Fler nyheter från Raymond