Varför är Smart Solar Roof ett mer miljövänligt alternativ än ett betongtegeltak med utanpåliggande solceller? - Raymond

Varför är Smart Solar Roof ett mer miljövänligt alternativ än ett betongtegeltak med utanpåliggande solceller?

Att tillverka betongtegel kräver mycket energi och har en hög CO2 belastning. De solcellspaneler som nyttjas för Smart Solar Roof är ramfria och har ingen aluminiumram. Energiåtgången att tillverka dessa ramfria paneler är 56% lägre jmf mot vanliga solceller med en aluminiumram. Utanpåliggande solceller har montagesystem i aluminium vilket har en hög miljöbelastning att ta fram. Raymonds montagsystem har en låg CO2 belastning. Beräkningar visar att ett Smart Solar Roof har ca 85% lägre CO2 avtryck jämfört mot ett betongtegeltak med utanpåliggande solceller. Produktgarantin på Smart Solar Roof är 30 år vilket skall jämföras med utanpåliggande solceller vilket oftast har 10-15 års produktgaranti. Raymond Solar har vunnit ett flertalet priset för vårt CO2 vänliga solcellstak och priset Green Building Award som årets Noll CO2 projekt med VillaZero visar att vi leder utvecklingen för CO2 låga tak.
Alla de fabriker som tillverkar Smart Solar Roof paneler har en bra energimix där mesta delen av elen kommer från solel.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.