Vad står kWp för?

december 15, 2023

kWp (kilowatt-peak): Enhet för nominell kapacitet av en solcellsanläggning.

Fler nyheter från Raymond