Vad står kWh för?

december 15, 2023

kWh (kilowattimme): Enhet för genomsnittlig effekt över tid (kW * h)

Fler nyheter från Raymond