Vad menas med snö- och vindlastberäkning? - Raymond

Vad menas med snö- och vindlastberäkning?

Raymond gör alltid en snö och vindlastberäkning som följer med vid leverans av Smart Solar Roof. I denna beräkning framgår att det tak som finns håller för den vikt som Smart Solar Roof har och de snö och vindlaster i aktuell geografiskt zon med aktuell terrängtyp. Det framgår också antalet fästpunkter som vi har mot råsponten. Om det i framtiden skulle bli något försäkringsärende så kommer ert försäkringsbolag kräva en godkänd snö och vindlast beräkning. OBS att det finns många leverantörer idag av solcellstak som inte levererar en snö och vind last beräkning vid projekt leverans.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.