Vad menas med snö- och vindlastberäkning?

november 30, 2023

Raymond gör alltid en snö och vindlastberäkning som följer med vid leverans av Smart Solar Roof. I denna beräkning framgår att det tak som finns håller för den vikt som Smart Solar Roof har och de snö och vindlaster i aktuell geografiskt zon med aktuell terrängtyp. Det framgår också antalet fästpunkter som vi har mot råsponten. Om det i framtiden skulle bli något försäkringsärende så kommer ert försäkringsbolag kräva en godkänd snö och vindlast beräkning. OBS att det finns många leverantörer idag av solcellstak som inte levererar en snö och vind last beräkning vid projekt leverans.

Fler nyheter från Raymond