Vad finns det med fördelar med Smart Solar Roof PREFAB istället för att installera traditionella solceller på taket?

november 30, 2023

Stora fördelar med avseende installationen taket byggs i kontrollerad fabriksmiljö. De analyserar som gjorts på manuellt installerade solcellsinstallationer visar att uppåt 80% av installationerna blir underkända vid besiktning. De problem som i framtiden kan inträffa vid felaktig installation är brand eller läckage. Därför sätter Smart Solar Roof Prefab en ny referens nivå avseende kvalitets nivå på installationen. All kabeldragning är regelrätt utförd i fabrik. Rätt antal fästpunkter garanteras alltid med vårt patentgodkända montagesystem. De rännlister som finns under panelerna fångar upp ev regnvatten och minskar risken för framtida läckage. Våra installatörer har bästa arbetsmiljön de gör inga tunga lyft utan enda som de behöver lyfta är sin skruvdragare.

Fler nyheter från Raymond