Vad betyder DC?

december 15, 2023

DC (likström): Den typ av elektricitet som genereras av solcellerna innan växelriktaren konverterar den till växelström.

Fler nyheter från Raymond