Vad är viktigt att tänka på när du väljer solcellstak?

november 30, 2023

Ett solcellstak är en stor investering som skall sitta på ditt tak i 40-50 år.

Dessa punkter är viktigt att du kollar upp och jämför:

 • Hur är effektiviteten på solcellstaket mätt i Watt/m2
 • Hur ser produkt- och effektgaranti ut?
 • Hur har tillverkaren löst värmeproblem?
 • Hur har tillverkaren löst problem med att vatten kommer in på takduken?
 • Får du gå på solcellstaket med beviljad garanti
 • Hur hanterar solcellstaket skugga?
 • Har växelriktaren std för ARC Fault Detection?
 • Är solcellstaket utvecklat för Nordiskt klimat med de regler och krav som Nordiska byggmarknaden ställer?
 • Vad finns det för referenser? Finns det även större företag som hustillverkare, fastighetsbolag och byggbolag som installerar detta solcellstak?
 • Vad omsätter bolaget? Hur länge har det funnits? Är bolaget bra finansierade?
 • Kan tillverkaren visa upp en godkänd snö och vindlast beräkning?
 • Kan tillverkaren visa upp ett intyg som visar att en takdukstillverkare godkänt sin takduk för aktuellt solcellstak?
 • Har tillverkaren egna installatörer och elektriker och en support organisationen?
 • Vad har tillverkaren för kund betyg på Trustpilot?
 • Kan leverantör lämna 3st referenser?

Fler nyheter från Raymond