Vad är viktigt att tänka på när du väljer solcellstak? - Raymond

Vad är viktigt att tänka på när du väljer solcellstak?

Ett solcellstak är en stor investering som skall sitta på ditt tak i 40-50 år.

Dessa punkter är viktigt att du kollar upp och jämför:

 • Hur är effektiviteten på solcellstaket mätt i Watt/m2
 • Hur ser produkt- och effektgaranti ut?
 • Hur har tillverkaren löst värmeproblem?
 • Hur har tillverkaren löst problem med att vatten kommer in på takduken?
 • Får du gå på solcellstaket med beviljad garanti
 • Hur hanterar solcellstaket skugga?
 • Har växelriktaren std för ARC Fault Detection?
 • Är solcellstaket utvecklat för Nordiskt klimat med de regler och krav som Nordiska byggmarknaden ställer?
 • Vad finns det för referenser? Finns det även större företag som hustillverkare, fastighetsbolag och byggbolag som installerar detta solcellstak?
 • Vad omsätter bolaget? Hur länge har det funnits? Är bolaget bra finansierade?
 • Kan tillverkaren visa upp en godkänd snö och vindlast beräkning?
 • Kan tillverkaren visa upp ett intyg som visar att en takdukstillverkare godkänt sin takduk för aktuellt solcellstak?
 • Har tillverkaren egna installatörer och elektriker och en support organisationen?
 • Vad har tillverkaren för kund betyg på Trustpilot?
 • Kan leverantör lämna 3st referenser?

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.