Vad är syftet med en växelriktare i mitt solpanelssystem? - Raymond

Vad är syftet med en växelriktare i mitt solpanelssystem?

En växelriktare är en viktig komponent i ditt solpanelssystem. Dess huvuduppgift är att omvandla likström (DC) som produceras av dina solpaneler till växelström (AC) som kan användas i ditt hem eller säljas tillbaka till nätet. Den är avgörande för systemets totala effektivitet och säkerhet.

Fler nyheter från Raymond