Vad är Smart Solar Roof?

november 30, 2023

Smart Solar Roof är ett integrerat solcellstak och en äkta 2 in 1 lösning som är både tak och solceller i samma lösning. ”Smart” innebär att vi har massa smart teknik inbyggd i vårt solcellstak som kraftigt ökar din solelproduktion och även din avkastning på din investering. Den ”Smarta” tekniken innebär både fläktsystem och ett smart styrstystem av solel, batterilager med flex och stöd tjänster.

Fler nyheter från Raymond