Vad är Smart Solar Roof? - Raymond

Vad är Smart Solar Roof?

Smart Solar Roof är ett integrerat solcellstak och en äkta 2 in 1 lösning som är både tak och solceller i samma lösning. ”Smart” innebär att vi har massa smart teknik inbyggd i vårt solcellstak som kraftigt ökar din solelproduktion och även din avkastning på din investering. Den ”Smarta” tekniken innebär både fläktsystem och ett smart styrstystem av solel, batterilager med flex och stöd tjänster.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.