Vad är för typ av patent som är beviljade kring Smart Solar Roof?

november 30, 2023

Raymond har byggt en stark patentportfölj kring Smart Solar Roof med en rad innovationer som vi tagit fram som löser de problem som andra solcellstak uppvisat som:

  • Värmeproblem => fläkt och sensor system med globala patent
  • Manuella installationer som är dyra, tidsödande och har ofta många felaktigheter och dålig arbetsmiljö för installatörerna => Smart Solar Roof prefab montage system har globala patent och innefattar både montagesystemet och lyftsystemet
  • Läckage => vårt vattentäta solcellstak har globala patent
  • Raymond ligger alltid i framkant och har flera nya patent inlämnade som är under process att godkännas.

Fler nyheter från Raymond