Vad är för typ av patent som är beviljade kring Smart Solar Roof? - Raymond

Vad är för typ av patent som är beviljade kring Smart Solar Roof?

Raymond har byggt en stark patentportfölj kring Smart Solar Roof med en rad innovationer som vi tagit fram som löser de problem som andra solcellstak uppvisat som:

  • Värmeproblem => fläkt och sensor system med globala patent
  • Manuella installationer som är dyra, tidsödande och har ofta många felaktigheter och dålig arbetsmiljö för installatörerna => Smart Solar Roof prefab montage system har globala patent och innefattar både montagesystemet och lyftsystemet
  • Läckage => vårt vattentäta solcellstak har globala patent
  • Raymond ligger alltid i framkant och har flera nya patent inlämnade som är under process att godkännas.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.