Vad är en solcell?

december 15, 2023

En solcell är en liten platta som direkt omvandlar solens ljusenergi till elektricitet genom fotovoltaik. Genom att använda halvledarmaterialet kisel skapas en elektrisk ström när solcellen exponeras för solljus (fotoner). När flera plattor sätts ihop bildar de en effektiv solcellspanel/solpanel.

Fler nyheter från Raymond