Vad är en solcell? - Raymond

Vad är en solcell?

En solcell är en liten platta som direkt omvandlar solens ljusenergi till elektricitet genom fotovoltaik. Genom att använda halvledarmaterialet kisel skapas en elektrisk ström när solcellen exponeras för solljus (fotoner). När flera plattor sätts ihop bildar de en effektiv solcellspanel/solpanel.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.