Vad är avkastningen och återbetalningstid för ett Smart Solar Roof?

november 30, 2023

Ett solcellstak på tex 20kWp kan årligen ge en total avkastning på ca 34 000SEK. Dessutom så ökar värdet på huset med ca 20-25%. I en rapport utförd av SLU så gjordes en analys av alla sålda hus de senaste tio åren och i den analysen framkom att ett hus i genomsnitt såldes för 14% mera om det hade solceller installerat. Den genomsnittliga storleken på en solcellsanläggning i denna rapport var på 8kWp. Ett solcellstak på 20kWp är betydligt större och ett estetiskt solcellstak har ett större värde än en utanpåliggande solcellsanläggning. Återbetalningstiden för ett Smart Solar Roof inkluderat en takrenovering är ca 14-15 år. Om även ett batterilager med Rayflex stöd och flex tjänst installeras parallellt kan den årliga avkastningen bli 75 000- 150 000SEK och då kan återbetalningstiden bli så kort som 6-7 år.

Fler nyheter från Raymond