Kan Smart Solar Roof återvinnas när det är dags att byta tak?

november 30, 2023

Ja de solcellspaneler som Raymond tagit fram kan återvinnas. Även det montagesystem som vi nyttjar kan återvinnas. 

Fler nyheter från Raymond