Kan jag montera solceller utan att söka bygglov? - Raymond

Kan jag montera solceller utan att söka bygglov?

I de flesta fall behöver du inte söka bygglov för att montera solceller. Det gäller både inom områden med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför dessa områden. Undantaget är om din solenergianläggning är att betrakta som en byggnad, då kan det krävas bygglov. Det kan också hända att en kommun i en detaljplan bestämmer att bygglov krävs för solceller, även om de normalt är bygglovsbefriade. Det är också viktigt att komma ihåg att även om en solenergianläggning inte kräver bygglov, så kan den kräva anmälan, till exempel om den berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Dessutom får solenergianläggningen inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Så, även om bygglov oftast inte behövs, finns det vissa krav och regler som måste följas.

Läs mer på: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/sol/

Fler nyheter från Raymond