Hur stor är er fabrik?

november 30, 2023

Raymond har nu en solcellstaks fabrik i Mölnlycke i Göteborg som enkelt skalas upp till en årlig kapacitet av 100 Mega Watt vilket motsvarar ca 5000st tak/år där varje tak är på 20kWp. Raymond planerar redan för flera fabriker i Norden och i Europa. Vårt långsiktiga mål till 2028 då EU kommer införa krav på solceller på alla nya byggnader är att ha uppnått en årlig produktions kapacitet på 1 Giga Watt.

Fler nyheter från Raymond