Hur ser kundprocessen ut från kundbesök till färdig installation? - Raymond

Hur ser kundprocessen ut från kundbesök till färdig installation?

1) Raymonds säljare och säljpartner gör alltid ett platsbesök och analyserar ert tak och elcentral och om det är lämpligt att installera Smart Solar Roof avseende skugga. 

2) En offert tas fram där Smart Solar Roof och lösning med växelriktare och ev batterilager och flex och stöd tjänster presenteras tillsammans med pris och avkastning

3) Signerad offert

4) Raymond gör en föranmälan mot elnäts bolag

5) Elnäts bolaget  ger förhoppningsvis ett godkännande till föranmälan

6) Raymond startar en projektering av projekt som inkluderar: 

  1. Design av kabeldragning
  2. Design av prefab element
  3. Elschema för kablar från solceller, växelriktare, batterilager, elskåp
  4. Framtagande av snö och vindlast beräkning

7) Dialog med kund kring planerad installations datum

8) Byggnation av Smart Solar Roof tak i Raymonds fabrik i Mölnlycke

9) ställning och fallskydd installeras runt taket

10) Installationsdag och nu transporteras Smart Solar Roof till kunden och taket lyfts på plats med kran. Taket fixeras i råspont enligt godkänd snö och vindlast beräkning. Plåtdetaljerna (fot plåt, drivplåt, ventillerad nockplåt installeras), elinkoppling av växelriktare och ev batterilager genomförs, test av hela systemet. 

11) ställning rivs och städning genomförs

12) färdiganmälan genomförs mot elnäts bolaget

13) utbildning och överlämning till kunden där kunden erhåller projektunderlag, snö och vindlastberäkning, garanti dokument, egenkontroll avseende elinstallation. 

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.