Hur löser ni problem med dålig ventilation och varma solcellstak? - Raymond

Hur löser ni problem med dålig ventilation och varma solcellstak?

Raymond Solar har den största luftspalten i branschen med 10cm mellan solcellspanel och takduk. Vi har också utvecklat en ny patentgodkänd innovation med ett fläkt och sensor system som kyler luftspalten kraftfullt. De tester som vi gjort visar att vi kan minska cell temperaturen från 90-95 grader de varmaste dagarna ned till 35 grader. Detta innebär en ökad solelproduktion på ca 15-20% och även en kraftigt minskad degradering över tid.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.