Hur löser ni problem med dålig ventilation och varma solcellstak?

november 30, 2023

Raymond Solar har den största luftspalten i branschen med 10cm mellan solcellspanel och takduk. Vi har också utvecklat en ny patentgodkänd innovation med ett fläkt och sensor system som kyler luftspalten kraftfullt. De tester som vi gjort visar att vi kan minska cell temperaturen från 90-95 grader de varmaste dagarna ned till 35 grader. Detta innebär en ökad solelproduktion på ca 15-20% och även en kraftigt minskad degradering över tid.

Fler nyheter från Raymond