Berätta om utvecklingen av Smart Solar Roof. - Raymond

Berätta om utvecklingen av Smart Solar Roof.

Smart Solar Roof är utvecklat av Svenska företaget Raymond Solar (namnändrat från GruppSol AB). Arbetet påbörjades redan 2019 och vi kartlade då alla solcellstak som fanns på marknaden i syfte att börja återförsälja något men upptäckte då flera problem/svagheter:

 • Många solcellstak hade mycket lägre uteffekt (solcellstak med tunnfilmsteknik har ca 100-110W/m2) jämfört med utanpåliggande solcellspaneler där det idag är möjligt att komma upp i 216-233W/m2.
 • Många solcellstak hade lite watt per panel vilket innebar att det blev väldigt många kontakter på ett solcellstak. Varje kontakt är en felkälla.
 • Alla solcellstak hade problem med för dålig ventilation som medförde att solcellstaken blev för varma och då minskade produktionen kraftfullt vilket även levde till hög degradering över tid
 • Inga solcellstak fick du gå på med bibehållen garanti
 • De flesta solcellstak hade korta produktgarantier på enbart 10 år vilket innebar att investeringen blev riskabel då ofta återbetalningstiden ofta var mycket längre
 • Många solcellstak är inte vattentäta vilket innebär att mycket vatten når takduken och underliggande konstruktion som då riskerar att ruttna sönder
 • Många solcellstak har inte erhållit godkännande från takdukstillverkare vilket innebar att det fanns risk att inte garantin skulle gälla vid ev läckage
 • Många solcellstak var inte estetiskt tilltalande med synliga busbars (silvriga trådarna som ligger ovanför cellerna) och fanns enbart i färgen svart
 • Inget solcellstak var utvecklat för nordiskt klimat och kunde inte klara av alla de snö och vindlastzoner som finns i Sverige
 • Många solcellstakstillverkare hade inte tagit fram en snö och vindlastberäkning. Detta är ett krav från ett försäkringsbolag ifall det skulle bli ett framtida försäkringsärende.
 • Alla solcellstak installerades manuellt. Detta innebär flera problem: 1) dyrt och tidsödande med installationen som ofta tar 1.5-2veckor, 2) det blir ofta fel ( ca 80% felaktiga installationer vid besiktning enligt kartläggning från Rise) och att 3) arbetsmiljön är dålig med tunga lyft

Detta var anledningen att Raymond tog ett beslut att utveckla ett eget solcellstak där vi också kravställde egna solcellspaneler som är utvecklat för nordiskt klimat med målsättning att med innovationer lösa alla ovanstående problem. Redan i december 2020 så installerades det första prototypen av Smart Solar Roof på Mattias Hanssons (utvecklingschef i Raymond Solar) garage. Därefter har det skett produktutveckling och många förbättringar har tagits fram och många nya innovationer har utvecklas och patent skyddas. Idag är Smart Solar Roof världens bästa solcellstak som är ensamma om att lösa de problem som andra solcellstak har.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.