Är det några tak som Smart Solar Roof inte passar på? - Raymond

Är det några tak som Smart Solar Roof inte passar på?

Det är alltid en fördel kostnadsmässigt att installera Smart Solar Roof på ”rena tak” utan massa takhinder. Sen går det alltid att med våra ”passbitar” av plåt och dummyglas kunna anpassa alla typ av tak till solcellstak. Kostnaden kommer då att öka på samma sätt som att det blir dyrare att lägga ett ”komplicerat” betong tegeltak eller plåttak.

Jag vill veta mer

Befintligt hus

Nyproduktion

Funderar på att bygga ett A-hus

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med er GDPR-policy

Så gör andra

Intresserad av hur våra lösningar får fart på det svenska näringslivet? Titta gärna på några av våra referensprojekt och se hur vi har hjälpt andra företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen.