Är det några tak som Smart Solar Roof inte passar på?

november 30, 2023

Det är alltid en fördel kostnadsmässigt att installera Smart Solar Roof på ”rena tak” utan massa takhinder. Sen går det alltid att med våra ”passbitar” av plåt och dummyglas kunna anpassa alla typ av tak till solcellstak. Kostnaden kommer då att öka på samma sätt som att det blir dyrare att lägga ett ”komplicerat” betong tegeltak eller plåttak.

Fler nyheter från Raymond